ห้องพัก /

เรามีหลายขนาดหลายแบบ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

เรือนแถว 9 ห้อง ห้องละ 1,200 ฿

มีแอร์ , ทีวี , น้ำอุ่น พักได้ห้องละ 3 ท่าน

1 เตียงใหญ่ 1 เตียงเล็ก

บ้านเดี่ยว 5 หลัง หลังละ 1,500 ฿

มีแอร์ , ทีวี , น้ำอุ่น พักได้ห้องละ 2 ท่าน

1 เตียงใหญ่

เรือนแถว 10 ห้อง ห้องละ 1,000 ฿

มีแอร์ , ทีวี , น้ำอุ่น พักได้ห้องละ 2 ท่าน

2 เตียงเล็ก

บ้านเดี่ยวพิเศษ หลังละ 1,500 ฿

มีแอร์ , ทีวี , น้ำอุ่น พักได้ห้องละ 3-5 ท่าน

2 เตืองเล็ก

ห้องพัดลม ห้องละ 700 ฿

มีพัดลม, ทีวี พักได้ห้องละ 2 ท่าน

2 เตียงเล็ก

ห้องพัดลม ห้องละ 700 ฿

มีพัดลม, ทีวี พักได้ห้องละ 3 ท่าน

1 เตียงใหญ่ 1 เตียงเล็ก